Teknik - EL

OFFGRIDSVERIGE.SE

En självförsörjande Livsstil

Hemsidan kommer att läggas ner 19/1-20 om ingen vill ta över...

 

Solceller - Hur fungerar de?

När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.
En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till elektricitet.
Solpaneler kräver mycket lite underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom dess verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts. Solpaneler lagrar inte elen
Så länge solen skiner på solpanelerna får du energi. När solen slutar lysa på panelerna slutar energiproduktionen. Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Källa: Vattenfall

Sunlux, följ länken för att förstå vilken strolek på solceller du behöver, och om du ska välja 12 eller 24 volt. Sunlux.se 

Vindkraft

Så här fungerar ett vindkraftverk
Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi genom att kraft förs över från vindkraftverkens snurrande blad via en axel och en växellåda till en generator. Elen som genereras kan sedan användas för eget bruk eller levereras ut på elnätet.
En modern vindturbin kan ta tillvara ungefär hälften av vindens energiinnehåll. Vindkraften producerar el när det blåser mellan 4 och 25 meter per sekund men är som mest effektiv vid vindstyrkor på 12-14 meter per sekund. Blåser det mindre än 4 och mer än 25 sekundmeter stoppas elproduktionen.
Det är viktigt att placera vindkraftverk där det blåser mycket. De bästa lägena i Sverige finns på Gotland och Öland, på Västkusten och utmed Skånes kuster.
Det blåser mer i Sverige på vintern än på sommaren och det är bra eftersom elbehovet är större på vintern. Källa: Energikunskap.se 

Vattenkraft

Hur fungerar vattenkraft? Vattnet får hjulen att snurra
Vattnet strömmar genom kraftverkets propeller, så kallade turbiner, som börjar snurra. Turbinen driver en generator som gör om energin i vattnet till el. Avgörande för hur mycket el som kan produceras är hur stor fallhöjden i vattenkraftverket är. Och hur mycket vatten som passerar turbinen
För att öka fallhöjden och för att kunna lagra vatten byggs dammar. Dammarna skapar stora vattenmagasin som gör det möjligt att anpassa elproduktionen efter säsong och användning.
Regnvatten och det vatten som bildas när snön smälter under våren och försommaren sparas i vattenmagasin. Det kan sedan användas när vi behöver elen, som under vintern då behovet av el är som störst i landet. Allt vatten lagras inte utan hela året produceras en viss mängd el med vattenkraft. Källa: Jämtkraft

Copyright © All Rights Reserved