Hem

OFFGRIDSVERIGE.SE

En självförsörjande Livsstil

Hemsidan kommer att läggas ner 19/1-20 om ingen vill ta över...

 


OFFGRIDSVERIGE

Att bo och leva Offgrid syftar till att uppnå oberoende - En självförsörjande livsstil. Vi litar inte på att samhällets vattenförsörjning, avlopp, gas, elnätet, vägar eller liknande allmännyttiga tjänster kommer att fungera i händelse av krig, okontrollerat kaos, naturkatastrofer eller andra händelser, som äventyrar vårt liv och boende. Vi vill leva i trygghet, och därför bli helt självförsörjande : Offgrid-Gridder


Se denna miniserie på SVT Play som beskriver hur vårt samhälle kollapsar om all el fösrvinner via en stor solstorm från Solen. Statistiskt sett kan det ske en gång på 100 år, och senast det skedde var i slutet på 1800-talet: NEDSLÄCKT LAND


Det finns en organisation i USA, som VI följer via Youtube varje dag. De lägger upp en 5 minuter lång film som visar hur vår sol mår, och hur vår Jords väder är dag för dag. I filmen får vi veta om Jorden kommer att drabbas av en solstorm inom 1-2 dygn, och kan därmed förbereda oss. Suspicious0bservers.org
Earthquake, Hailstorm, Unseen River of Light | S0 News Feb.18.2019.https://youtu.be/QvEAAlHOeR0

Att bo offgride kan göras på många sätt: Hus, fritidshus, torp, tält, husbil, fartyg, båt, husvagn m.fl. Det viktigaste är att se till att man har el, vatten, värme, toalett, Hygien - dusch/badkar, förvaring av mat i rätt temperatur.

Artiklar - Media 

Offgrid - Självförsörjning - Gridder

Om Sverige skulle utsättas för en nätattack, och all elektricitet slås ut, eller om vi dras in i ett krig – då klarar vi matförsörjningen i max en vecka. Sverige har nämligen inte längre några beredskapslager med mat. Källa: SVT

El får vi genom solceller, olika former av generatorer, vindsnurra, vattenturbin och batterier. Vi är frikopplade från samhällets elnät. Vatten får vi via brunn, sjö, regnvatten, hav och köpt vatten. Gas via gaspatron eller via biogas, köpt eller egentillverkad. 

 

 

Transportmedel behövs alltid i form av fordon med olika drivmedel, bensin, diesel, biogas, metanol, el. Andra transprtmedel är Motorcykel, cykel, traktor, skoter, snöskoter, kälke, spark, båt m.fl.


Detta ska du ha hemma om krisen kommer - Matprodukter.

Källa: LAND


Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. 

Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

MSB


Kommunikation i form av uppladdningsbar radio,

mobil, satellittelefon, kommunikationsradio. Mat och vatten så att vi klarar oss i minst en månad.

Att leva och bo offgrid, att bli en Griddare ställer stora krav på den som antar utmaningen. Kreativitet och idérikedom är något som varje individ behöver. Vi vill hjälpa dig som vill ta steget att bli en Gridder. Det kanske krävs, att en stor del av samhällets invånare tar detta steg, för en bättre miljö och en bättre livsstil, för dig och din familj. Vi kommer att visa upp miljöriktiga val, men ibland fungerar inte det om vi måste använda exempelvis dieseldrivna generatorer. Vi vill värna om miljön och vara delaktiga i att sänka Jordens medeltemperatur. Hjälp oss med tips och råd, så att organisationen och hemsidan blir ett bra verktyg för dig som vill bli Griddare. kontakt@offgridsverige.se 

Följ oss på Facebook: Offgrid - Gridder

Gilla och dela!

Copyright © All Rights Reserved